Thursday, 3 January 2013

SCR Auction 99 - deadline approaches!

Rienk Janssen of Strictly Country announces:

Dear collectors (if you are not a collector, you can always become one),

Happy New Year!

The deadline for participation in my current Auction (#99), with thousands of CDs, DVDs, LPs, 45s, etc. is 8 January.

If you did not get the list (with the Hawaiian girl on the cover) in the mail, you can find it at www.strictlycountry.nl, or ask for a printed copy.

In a few months my extra-special and extra-large Auction # 100 will be ready, with your chance of winning 100 euros worth of records! Don't miss it.

Beste verzamelaars (als je geen verzamelaar bent, kun je het altijd nog worden),

Gelukkig Nieuwjaar!

De sluitingsdatum voor deelname aan mijn huidige Auction (# 99), met duizenden CD's, DVD's, LP's, 45's enz. is 8 januari.

Als je de lijst (met het Hawaiiaanse meisje op de voorkant) niet hebt ontvangen, kun je hem vinden op www.strictlycountry.nl, of geef even een seintje en ik stuur hem alsnog per post.

Over enkele maanden verschijnt mijn extra-speciale, extra grote Auction # 100, met jouw kans om voor 100 euro aan platen te winnen! Mis hem niet.

Rienk Janssen - SCR
Postbus 32
9540 AA Vlagtwedde, NL
(+31) 0599 312663
e-mail